Bb, kb, gl én Het Groene Lyceum

Aeres VMBO Almere, voorheen Groenhorst Almere, is een kleine, overzichtelijke en ambitieuze vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Kies je voor onze school dan krijg je naast les in de reguliere vakken ook les in groenvakken. Als leerling leer en groei je op in een inspirerende omgeving, waarin dieren, planten, voeding en de groene ruimte een belangrijke rol spelen. Onze school staat bekend als een veilige school waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding voor leerlingen centraal staan.

Facebook - Instagram - Twitter - YouTube

 

Ons vmbo groen onderwijs

Aeres VMBO Almere is een unieke school in Flevoland. Wij zijn een vmbo school die stad en natuur verbinden. Naast de regulieren vakken zoals Wiskunde, Nederlands, Geschiedenis en Sport en Bewegen, krijgen leerlingen les in het profielvak Groen. Het profielvak Groen Hier vallen de groenvakken Bloem, Dier, Groen en Food onder. Alle leerlingen krijgen allemaal dezelfde onderdelen aangeboden, passend bij jouw niveau en tempo. Met vmbo-diploma van onze school kan een leerlingen naar Aeres MBO Almere doorstromen maar ook naar elke andere mbo-opleiding.

Zelfstandig en samen

We vinden het belangrijk om goed te luisteren naar jouw mening. Samen werken we aan een plezierig schoolklimaat waarin iedereen een rol en een eigen inbreng heeft. Je moet je bij ons veilig kunnen voelen en je maakt deel uit van een school waar we samen leren, werken en leven. Wij bieden je een goede structuur waarin jij je kunt ontwikkelen.

Jij bepaalt

Je krijgt altijd die leerstof aangeboden die je aankunt. Als blijkt dat je meer kunt, dagen we je uit op een hoger niveau. Je krijgt veel (praktijk)opdrachten die je alleen maakt of met medeleerlingen. Deze praktijkopdrachten verwerken we ook in projecten. Binnen een project combineer en oefen je allerlei vaardigheden. Hierbij kun je denken aan samenwerken, onderzoeken, plannen en organiseren. Dat vraagt een actieve rol van jou. Je leert voor jezelf en bent daar, zo vinden wij, ook zelf voor een deel verantwoordelijk voor.

Thuiswerkarme school

In onze lessen van 60 minuten wordt een programma afgewerkt. Schoolwerk maak je zo veel mogelijk op school in de klas of op speciale momenten, waarin je schoolwerk of extra taken (af)maakt onder begeleiding van docenten. Wel is het zo dat je voor grotere projecten of opdrachten wel eens thuis aan het werk moet gaan. Iets dat de meeste leerlingen prima en leuk vinden.

Niveaus

Al onze leerlingen volgen hun lessen op een bepaald niveau: bb, kb, gl of Het Groene Lyceum. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. Op het ene niveau krijg je meer praktijklessen, terwijl op het andere niveau de theorie centraler staat. Dit is bijvoorbeeld in de gemengde leerweg het geval. Binnen deze leerweg is het mogelijk om meer vakken te volgen en in meer vakken examen te doen. 

Extra ondersteuning met LWOO

Heb je moeite met leren? Wij bieden leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) aan. Docenten hebben meer tijd en mogelijkheden voor begeleiding. Daarnaast kun je de lesstof in je eigen tempo volgen. Een test maakt uit of je voor LWOO in aanmerking komt. Lees meer over onze basis en extra ondersteuning.

Het Groene Lyceum: in 6 jaar je vmbo- én mbo-diploma.

Heb je minimaal een TL/havo advies? Ben je iemand die niet alleen in de schoolbanken wilt zitten, graag dingen zelf ontdekt én in 6 jaar naar het hbo wilt? Kies dan voor Het Groene Lyceum.

In Het Groene Lyceum (HGL) haal je je gl/tl-diploma én een mbo-diploma Toegepaste Biologie op niveau 4. Je hebt dus na 6 jaar je mbo-4 diploma! Na je opleiding kun je nog alle kanten op: direct naar het hbo (ook naar niet-groene opleidingen) of beginnen met een beroep. Belangrijke kenmerken van HGL zijn onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Je wisselt daarbij tussen theorie en praktijk, projecten en stages.

We doen een groot beroep op je zelfstandigheid en op het samenwerken met anderen. Veel opdrachten moet je digitaal verwerken: elke leerling heeft dan ook een laptop!

Plaatsing?

Het aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen is gemaximeerd. We hebben een toelatingsbeleid waarin staat omschreven hoe we hier invulling aangeven. Kijk voor meer informatie op www.aeresvmbo-almere.nl