Kijken naar jóuw mogelijkheden!

Aventurijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Je medeleerlingen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar we kijken niet naar wat je niet kan, maar juist naar wat jouw mogelijkheden zijn. Aventurijn verzorgt dan ook onderwijs dat helemaal gericht is op de hoogst haalbare plek waarnaar je straks kunt uitstromen. Dat kan een geschikte vorm van dagbesteding zijn, maar ook een leuke baan in het bedrijfsleven of heel soms zelfs een vervolgopleiding. Daar waar je naartoe uitstroomt is bepalend voor de lessen die je krijgt. Op Aventurijn krijg je onderwijs én ondersteuning op maat.

Indelen op je  uitstroomniveau

Op Aventurijn onderscheiden we zes uitstroomniveaus:

  1. Ervaringsgerichte dagbesteding
  2. Activiteitengerichte dagbesteding
  3. Taakgerichte dagbesteding
  4. Beschutte arbeid
  5. Arbeid
  6. Vervolgopleiding

Als je bij ons op school komt wordt meteen je uitstroomniveau bepaald en met jou en je ouders besproken. Je krijgt les in kleine groepen. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd en op je uitstroomniveau, dus je zit altijd in een groep met leeftijdsgenoten met ongeveer dezelfde mogelijkheden. In de brugklas nemen lezen, Nederlandse taal en rekenen nog de belangrijkste plaats in; we halen er uit wat er in jou zit. Later is er steeds meer plaats voor de praktijklessen. Je maakt kennis met huishoudelijke technieken en koken, catering, tuin- en terreinonderhoud, dierenverzorging, dramatische expressie, muziek, bewegingsonderwijs, kantoorpraktijk, creatieve vorming, techniek en winkelpraktijk. Maar we vinden het even belangrijk dat je goed in je vel zit en goed kunt opschieten met alle mensen om je heen. Daar werk je dus ook aan. Via een stagetraject begeleiden we je naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding.

Bijstellen van je uitstroomniveau

Dat al aan het begin je uitstroomniveau is bepaald wil niet zeggen dat dit altijd zo blijft. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of je uitstroomprofiel nog de goede is. Met jou en je ouders wordt besproken of we dit niveau moeten bijstellen en dus ook of we je lesprogramma moeten aanpassen. Iets meer of juist minder praktijklessen? Beginnen met Begeleide Interne Stage zoals verzorgen van de was, bemannen van de receptie van de school met het aannemen van de telefoon, werken op de stadsboerderij of terreinonderhoud bij FC Almere City? Of ben je al 17 en beginnen we met een echte externe stage op een leuke dagbestedingsplek of in een winkel of een kantoor? Het hangt allemaal af van hoe jij je ontwikkelt en wat je wilt.

Aanmelden

Om bij ons op school te mogen komen heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die moeten je ouders met de school waar je vandaan komt aanvragen bij Passend Onderwijs Almere. Maar kom eerst eens gewoon kijken. We maken altijd tijd voor een afspraak en een rondleiding door ons prachtige nieuwe gebouw. En bekijk ook onze website via de link hierboven.