Werken aan je wereldtoekomst

Weet jij waar je over 20 jaar woont of wat je dan doet? En weet je al wat je dan moet kunnen en kennen? Waarschijnlijk niet en toch wil je in die onbekende toekomst succesvol zijn. Je moet nu en later met allerlei mensen, over de hele wereld kunnen samenwerken en samenleven. Jij gaat in een wereld naar school die er heel anders uitziet dan toen bijvoorbeeld je ouders naar school gingen. En die wereld verandert snel, sneller dan ooit!

Het is daarom belangrijk dat je goed opgeleid, voorbereid en vol vertrouwen je toekomst tegemoet gaan. Die wereldtoekomst is nu al begonnen. Daarom ontwikkel je bij ons op school zogenaamde 21e -eeuwse vaardigheden: zodat je ook in een wereld die je nu nog niet kent je weg kunt vinden. In de lessen is er aandacht voor wat er gebeurt in de wereld en wat dat  voor ons hier in Almere betekent. Je werkt aan opdrachten waarbij je laat zien hoe jij samen met medeleerlingen uitdagende problemen oplost.

Fouten maken mag

De Meergronden is een maatschappelijk sterke school waar iedereen betrokken is bij elkaar en oog heeft voor het individu. De school is een veilige en plezierige plek waar je fouten mag maken en risico’s mag nemen. Waar je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen handelen en respectvol met elkaar omgaat, dat blijft steeds ons uitgangspunt. Bij ons op school haal je het beste uit jezelf. Afhankelijk van je schooladvies begin je in een gemengde klas: havo/vwo, mavo/havo of bbl/kbl. Je hebt dan twee jaar de tijd om te laten zien welk niveau het beste bij je past. Leerlingen met een goed vwo-advies starten direct in een vwo+ klas. Leerlingen met een LWA (LeerWeg Arrangement) advies komen in een kleine klas in de beroepsgerichte unit.

Tweetalig onderwijs (TTO)

Je kunt kiezen voor Nederlandstalig of Tweetalig onderwijs op mavo, havo en vwo(+). Op het TTO krijg je extra lessen Engels. Ook krijg je de helft van je vakken in het Engels. Onze ervaring is, dat het Engels in de les snel went. Op De Meergronden haal je in het TTO-programma naast je ‘gewone’ diploma ook een internationaal eindcertificaat voor Engels. Met het TTO-programma ga je natuurlijk vaak naar het buitenland, bijvoorbeeld Europa of zelfs naar China. En elk jaar komen er ook weer heel veel buitenlandse leerlingen bij ons op bezoek. Zo word je vanzelf een wereldburger.

Ik kies voor De Meergronden!

'Ik heb voor De Meergronden gekozen, omdat het mij een leuke school leek. En omdat het de enige TTO-school in Almere is! Het is echt een leuke school met gezellige docenten die ook nog eens supergoed les geven. In groep 8 kregen we bijna nooit Engels op school, ongeveer twee keer in de maand. Op het einde van het jaar kwamen ze met een nieuwe methode en die vond ik heel leuk. Ik wilde meteen doorgaan in Engels en het TTO is daarvoor echt te gek. Bijna alles in het Engels, zelfs de gymdocent praat Engels tegen ons. Duits, Nederlands, Frans en wiskunde worden in het Nederlands gegeven. Natuurlijk proberen ze bij Duits en Frans zoveel mogelijk die taal te spreken. De rest gaat allemaal in het Engels. Leuk en soms ook een beetje lastig. Maar Engels is een wereldtaal en dus is het TTO heel handig!!
Laura Matthijs, havo TTO leerling van De Meergronden.

‘WE WANT MORE’, ÓÓK NA SCHOOLTIJD

De Meergronden is een gezonde school, bewegen en sport is hierin een van de belangrijkste pijlers. MORE@mg biedt de leerlingen van De Meergronden tijdens de pauzes diverse sportactiviteiten aan. Ook na schooltijd bieden wij leerlingen regelmatig clinics aan om met uiteenlopende sporten kennis te maken. 's Middags zijn er verschillende vormen van huiswerkondersteuning; zo zijn er rustige plekken om huiswerk te maken en kan er gekozen worden voor een intensieve vorm van huiswerkbegeleiding (maximaal 7 leerlingen per begeleider). Bijles, één op één, is ook mogelijk. De huiswerkbegeleiding en bijlessen worden verzorgd door Lyceo met wie wij een samenwerking zijn aangegaan.

Op het gebied van cultuur bieden wij leerlingen met de Just Art-avonden een open podium aan, waar je je talent op gebied van dans, muziek, cabaret, poëzie kunt ontwikkelen en tonen. Vanaf de tweede klas kun je je opgeven voor de grote toneelproductie. Een stuk dat je samen maakt met een regisseur en eind april speel je dan een hele week lang 10 tot 11 fantastische voorstellingen. Overdag speel je de voorstelling voor leerlingen van De Meergronden en ’s avonds de ouders en genodigden.

Ook kunnen we activiteiten op maat aanbieden. Heb je met een groep een idee, dan gaan wij op zoek of we dit kunnen regelen. De school biedt de activiteiten van MORE@mg in samenwerking met externe partners tegen een zo laag mogelijke prijs aan.

Wil je meer weten over De Meergronden? Klik dan snel door naar onze website via de link hierboven.