Kies voor vrijheid op Montessori Lyceum Flevoland

Het Montessori Lyceum Flevoland wordt door leerlingen en ouders ook wel het ‘MLF’ genoemd. We bieden onderwijs op 3 niveaus: mavo, havo en vwo. Als kleine school hebben we veel aandacht voor onze leerlingen. In ons onderwijs spelen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid een grote rol. We leren leerlingen om zoveel mogelijk ‘zelf te doen’. Daardoor voelen zij zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leren en leren leerlingen meer en andere vaardigheden dan bij klassikale lessen.

Je bent van harte welkom, ook als je nog onbekend bent met montessorionderwijs!

Je kunt het zelf

Het montessorionderwijs gaat ervan uit dat je zelf de vrijheid krijgt om keuzes te maken. Je mag dus veel ‘zelf doen’ in je eigen tempo, of werken in kleine groepjes onder begeleiding van een docent. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat alle taken netjes op tijd af zijn. En het eindexamen is gewoon hetzelfde als op iedere andere school.

Goede begeleiding

Je mag veel zelf doen, maar natuurlijk krijg je begeleiding op school. ‘Vrijheid in gebondenheid’, noemen we dat. Toch draait niet alles alleen om jezelf. Je hebt ook te maken met anderen en met je omgeving. Daarom is samenwerken op het MLF de gewoonste zaak van de wereld.

Jezelf zijn

De kracht van het Montessori Lyceum Flevoland is dat leerlingen zich er thuis voelen. Dit komt door de positieve omgang die we met elkaar hebben, maar ook door een hoge mate van veiligheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Dat maakt onze school een fijne en veilige plek om te leren en een plek waar je altijd jezelf kunt zijn.

 

Online volgsysteem

Je houdt je voortgang van je taken bij via een online volgsysteem dat is ingedeeld in vier perioden  per schooljaar. Dit systeem geeft per vak precies aan wat er in een bepaalde periode van je verwacht wordt. Je mentor en ouders kunnen ook zien hoe jouw leren gaat en hoe ver je al bent. Onze periodeplanners bieden heel veel structuur en houvast als je dat prettig vindt bij het plannen van je werk en het leren.

Eigen keuzes maken

Wij willen leerlingen leren het ‘zelf te doen’ en hierbij hoort dat je leert om eigen keuzes te maken. Zo plannen je een deel van je lestijd zelf in. Dit noemen we keuzewerktijd. Leerlingen bepalen dan zelf aan welk vak ze gaan werken. In de keuzewerktijd zitten leerlingen van diverse jaarlagen en niveaus door elkaar. Ook mogen leerlingen in de bovenbouw hun eigen mentor kiezen en mag je voor de werkweken een keuze maken die past bij jouw interesses.