Rust, veiligheid, regelmaat, opbrengstgericht werken en een aangepaste omgeving voor jongeren met autisme.

Met vaste lestijden, weinig lesuitval, veelal een vaste klassenleerkracht en een eigen plek in de klas vind je op het Nautilus College een aangepaste omgeving waar je goed kunt leren. De jongeren op deze school voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben een beperking in het autistisch spectrum, maar zeker ook speciale gaven.

Leren in kleine stappen

In een groep van ongeveer 14 jongeren krijg je instructie en werk je zowel in groepjes als individueel. Je krijgt een ontwikkelingsperspectiefplan op maat. Hierin staat wat je de komende schooljaren gaat leren bij ons op school en wat je uitstroombestemming en –niveau zal zijn. Duidelijk en overzichtelijk alles op een rij. Ook jij en je ouders worden betrokken bij het maken van dit plan. Je klassenleerkracht/mentor ondersteunt je bij de uitvoering van dit plan. Hij of zij is je vaste begeleider op school. Als het nodig is, krijg je extra hulp bij zaken waar je op school tegenaan loopt. Je leert in kleine stappen en in je eigen tempo conform de gemaakte afspraken.

Ons doel is dat jij straks met de juiste opleiding en de juiste diploma’s een prima plek in de maatschappij kunt krijgen. Dat je trots bent op de dingen die je doet.


Theorie en praktijk

Als je de theoretisch gerichte leerweg (TGL) volgt haal je in 4 jaar tijd (of misschien iets langer) je TL-diploma. In 5 jaar (of misschien iets langer) kun je een HAVO-diploma halen. Over je VWO-opleiding doe je minimaal 6 jaar. Bij onze HAVO- en VWO-opleiding maken we gebruik van IVIO@school (een iets andere manier van leren). Ook het examen is anders dan het reguliere: een staatsexamen. Naast de theorievakken volg je ook praktisch gerichte vakken en sport je veel.

 Als je de praktisch gerichte leerweg (BBL/KBL) volgt krijg je in de onderbouw naast de echte leervakken, ook praktisch gerichte lessen. In de bovenbouw maken we samen een keuze tussen een aantal beroepsrichtingen. Om ervaring op te doen volg je interne en externe stages met begeleiding op maat. Je studie sluit je af met KSE-examens en branchegerichte examens.

De school beschikt daarnaast over een MBO-Entree klas waar je de leerstof en het examen van het MBO op niveau 1 (AKA) kunt doen.

Even wennen

Vaak is het even wennen als je bij ons op school komt. Alles is nieuw. Alles is “anders”. Gelukkig ben je niet de enige die dat spannend vindt. Ook voor andere klasgenoten is het allemaal nieuw. Je hebt vaak steun aan elkaar.

Aanmelding en toelating

Het Nautilus College is een stedelijke voorziening voor kinderen en jongeren met een vorm van autisme. Om in aanmerking te komen voor een plek op de school heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Informatie hierover krijg je op je huidige school, of vind je op de website www.passendonderwijs-almere.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het Nautilus College vind je op www.nautilus.eduvier.nl.