Onderwijs en begeleiding op maat

Niet iedereen kan in één keer de overstap maken naar een grote voortgezet onderwijsschool. Bijvoorbeeld door een combinatie van gebrek aan zelfvertrouwen, concentratie of structuur, dyslexie en leerachterstanden. Of omdat je moeilijk contacten kunt leggen met anderen. Voor deze leerlingen is het Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum. Een rustige en duidelijke leeromgeving voor de eerste twee jaren van het VMBO. De klassen tellen maximaal 14 leerlingen in het eerste leerjaar en 16 in het tweede leerjaar.

Maak van school een succes!

Op het OPDC-Almere doe je succeservaringen op, krijg je vertrouwen in je eigen kunnen en leer je hoe je moet leren. Zo kun je na 1 of 2 leerjaren doorstromen naar een reguliere VMBO-school.

Elke dag begin je bij je mentor om de dag door te nemen. Zo heb je structuur en houvast. We besteden ook veel aandacht aan hoe je moet leren en aan je achterstanden. In de mentorlessen staan studie- en schoolse vaardigheden centraal. Je sluit met je mentor en de klas aan het begin van het schooljaar een ‘contract’ af, waarin afspraken staan over hoe je met elkaar omgaat. Je krijgt ook les in gewenst gedrag, volgens de methode ´Positive Behaviour Support´. Als dit gedrag laat zien, kun je een beloning verdienen.


 

Voor jou het juiste niveau en de goede begeleiding!

Als je bij ons op school komt, delen we je in op een aantal kenmerken en op een onderwijsniveau. Dat kan zijn de Basisberoepsgerichte leerweg (BBL), de Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) of de Theoretische leerweg (TL). Tijdens het eerste schooljaar kijken we of dit niveau bij je past. Eventueel passen we het niveau aan. Bij Nederlands en Wiskunde besteden we ook tijd aan taal en rekenen, zodat je je leerachterstanden verkleint.

Je krijgt extra ondersteuning die past bij je hulpvraag: dat kan zijn een training dyslexie, sociale vaardigheden of om je boosheid te controleren. Ook kun je in de OPDC-uren met hulp van docenten je huiswerk maken of extra uitleg krijgen. Leerlingen die dagelijks begeleiding nodig hebben, krijgen voor en na schooltijd begeleiding van de Plusbegeleiders.

Er is een aparte groep voor ASS-leerlingen die wel de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken, maar nog niet kunnen omgaan met de wisselende docenten. Zij stromen na het eerste leerjaar in een reguliere OPDC-klas in, zodat zij daarna ook de stap naar regulier onderwijs kunnen maken.

Er is een maatwerkklas voor leerlingen van 14 of 15 jaar die onderwijs volgen en stage lopen ter voorbereiding op Almeerkans.

De jeugdhulporganisatie Vitree is aanwezig in het OPDC-Almere en kan leerlingen onder en na schooltijd begeleiden. Zij zijn ook beschikbaar voor hulpvragen van ouders.


Verder na het OPDC-Almere!

In het eerste en tweede leerjaar onderzoek je in welke richting je verder wilt. Je stelt doelen voor jezelf op en die bespreek je met je mentor. Als jij en je ouders je rapport komen ophalen bij de mentor, geef je een presentatie over je ontwikkeling. Als je eraan toe bent om door te stromen naar een andere school, ga je daar een aantal weken meedraaien. Zo ontdek je of de school en de beroepsrichting bij je passen en kun je een goede keuze maken voor je toekomst.

Na maximaal twee jaar (of eerder) kun je doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Als je niet naar het regulier voortgezet onderwijs kunt of wilt, zoeken we samen met jou een andere passende opleidingsplek voor je.

Hoe kom je op het OPDC-Almere?

Je kunt je niet direct aanmelden op het OPDC-Almere. De school waar je je inschrijft bekijkt je dossier en gaat met jou, je ouders het het OPDC-Almere in overleg of je bij ons op de goede plek zit. 

Het OPDC-Almere biedt jou een steun in de rug bij je onderwijscarrière. Heb jij dat nodig, dan ben je van harte welkom!