Wij Zijn Park!

Heb je belangstelling voor de wereld om je heen? Ben je nieuwsgierig, creatief en onderzoekend? Dan is Park Lyceum de school voor jou. Een school voor atheneum, havo en mavo. WIJ ZIJN PARK! En die wij dat zijn jullie. Een school waarop jij je trots zult gaan voelen omdat er niet alleen geleerd, maar ook geluisterd wordt. Naar jou. Meedenkende leerlingen maken een school beter. Park Lyceum is een interconfessionele school met extra aandacht voor internationale activiteiten – Park International-, theater/beeldende vorming/muziek, bètavakken en levensbeschouwing. Daarnaast talentmodules om uit te kiezen. Een school met een vaste begin- en eindtijd van de schooldag voor de onderbouw en een spiksplinternieuw Studiecentrum met begeleiding bij uitval van lessen voor onder- en bovenbouw. Volgend schooljaar beschikken we ook over een online Taalcentrum waar leerlingen niet alleen zelfstandig hun taalvaardigheid Frans, Duits, Engels en Spaans kunnen verbeteren, maar zich ook twintig andere talen eigen kunnen maken.

Atheneum, havo of mavo ?

Park Lyceum is een school voor atheneum, havo en mavo onderwijs. In leerjaar 1 kun je instromen in de atheneumklas wanneer je een vwo-advies hebt. Heb jij een havo- of een mavo advies dan wordt je geplaatst in de havo respectievelijk mavo. Voor leerlingen met een havo/atheneum advies is er een atheneum/havo brugklas. Na de brugklas wordt het dan atheneum 2 of havo 2. Wanneer in de brugklas duidelijk wordt dat je meer uitdaging nodig hebt dan bestaat de mogelijkheid om van schoolsoort te wisselen. Dat wisselen van schoolsoort is natuurlijk ook mogelijk wanneer blijkt dat een schoolsoort te moeilijk voor je is. 

Park International

Park Lyceum is een ELOS-school. (Europese Leeromgeving Op School). Daarbij wordt er regelmatig een kijkje genomen over de grenzen. Internationale contacten horen bij het onderwijs op Park Lyceum. Zo ontmoet je bijvoorbeeld jongeren uit andere landen: van Spanje en Duitsland tot Rusland en China. In alle leerjaren en alle vakken komt Park International aan bod. In lessen, projecten en uitwisselingen. Park Lyceum geeft jullie een stevige basis voor een mooie toekomst door jullie tijdens je schooltijd internationale ervaringen mee te geven. In de lessen leer je verschillende talen, maar komt bijvoorbeeld ook de Europese Unie uitgebreid aan de orde. Je gebruikt je kennis meteen in de praktijk, bijvoorbeeld door een interview met een leerling uit een ander land of in je gastgezin tijdens de internationale uitwisseling in havo 4 of atheneum 5. Het ELOS-programma verruimt je blik op de wereld! Ook kun je vanaf leerjaar 3 het Cambridge First Certificate voor Engels en Het Goethe certificaat voor Duits behalen. Twee diploma’s die overal in Europa geldig zijn. Ook Delf Frans wordt volgend jaar aangeboden. Wanneer je meedoet aan EBC*L voor het Europese certificaat ondernemer,dan mag je deelnemen aan een sociaal-maatschappelijk onderzoeksproject in een Europees land.

Science

Park Lyceum is een Bètapartner- en Jetnetschool. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de bètavakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde. Dat doen zij niet voor niets: bèta- en technische studies geven je goede kansen op een interessante en uitdagende baan! In de bètalessen wordt je uitgedaagd je kennis verder te verdiepen. Jetnet betekent dat er in samenwerking met bedrijven onderwijs wordt aangeboden Sinds afgelopen jaar werken we samen met ASM, een bedrijf met 17.000 werknemers verspreid over de hele wereld. Gastcolleges, excursies, profielwerkstukken en onderzoeken gekoppeld aan de praktijk van computertechnologie. Sinds dit schooljaar beschikken we over een fantastisch Betalab waar je met eigen proeven en onderzoeken aan de slag kunt. En niet te vergeten ons raceteam: techniek, wedstrijden, PR, fundraising, snelheid met heuse raceauto’s op schaal.

Kunst!

Kunst maakt het leven net een beetje mooier en van meer betekenis. Dat merk je bijvoorbeeld bij de vakken Drama, Beeldende Vormgeving en Muziek. Je leert in deze lessen hoe je jouw verbeelding kunt vormgeven en uitdrukking kunt geven aan je gevoelens. Ook worden er interessante projecten en excursies georganiseerd en kun je meedoen aan het schooltoneel, optreden op de Open Dag en je werk laten zien tijdens exposities. Jaarlijks is er een grote musical, zoals Lion King, de musical Mozes en Alice in Wonderland. Wie weet speel jij straks ook de sterren van de hemel in de schoolproductie. Of doe je mee in de Park - schoolband of het Park – schoolkoor. Podium.

 

 

 

Het beste kun je natuurlijk gewoon eens de school bezoeken! Bijvoorbeeld tijdens een Expeditiemiddag, de Informatieavond of op de Open Dag. Ook bieden we in januari 2019 voor atheneum leerlingen Plusmodules aan. Let op de website van park Lyceum !

Leren doe je niet alleen uit boeken

School is meer dan leren alleen. Daarom kun je op Park Lyceum naast de normale lessen meedoen aan allerlei buitenschoolse activiteiten. Van sporten tot toneel. Daarnaast zijn er schoolfeesten, verschillende excursies, een uitstapje in de brugklas, een werkweek in havo-4 en de internationale uitwisseling in de bovenbouw. Maar we vinden het ook heel waardevol dat je bij ons leert hoe je samenwerkt en omgaat met medeleerlingen en docenten. Vertrouwen in jezelf helpt om vertrouwen te hebben in de ander. Daarom staan we vooral stil bij alles wat je al kunt en stapsgewijs leert. Ook vieringen vanuit de christelijke traditie en bezinning op maatschappelijke onderwerpen horen bij het onderwijs op Park.