Leren door doen

Leren door doen in plaats van uit theoretische boeken. Alles wat je op PrO Almere leert, leer je vanuit de praktijk. We leiden je op tot een goede werknemer. Daarnaast leer je alles wat nodig is om een zelfstandige burger te zijn; hoe je zelfstandig kunt wonen en je vrije tijd kunt besteden. Deze praktische opleiding zorgt ervoor dat je straks je eigen plek in de maatschappij  vindt.

Praktijkonderwijs Almere is verspreid over drie locaties. Een locatie aan de J.S. Bachweg in Muziekwijk, een locatie aan de Koningsbeltstraat in Tussen de Vaarten en een locatie in Almere Buiten in de Stripheldenbuurt aan de Tom Poesstraat. Op alle locaties zitten ongeveer 185 leerlingen. Omdat de locaties klein zijn kennen bijna alle leerlingen en medewerkers van een locatie elkaar.

Gericht aan de slag

De klassen zijn klein en er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. In de eerste twee leerjaren onderzoek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Je krijgt theorie- en praktijkvakken. De theorievakken zijn bijvoorbeeld Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Voorbeelden van praktijkvakken zijn koken, techniek, plant&dier.

  • In de eerste twee leerjaren krijg je een breed onderwijs aanbod. In het tweede leerjaar volg je PSO (praktische sectororiëntatie), zodat je een keus kan maken voor de sector die je in de bovenbouw, vanaf leerjaar 3 gaat volgen.
  • In het derde leerjaar, ga je een jaar oriënteren in de sector die je gekozen hebt. Dit jaar heet  het oriëntatiejaar. Je doorloopt een interne stage als voorbereidend traject op je stage. Je gaat gericht aan de slag met je keuze voor de toekomst.
  • Vanaf het vierde leerjaar ga je stage lopen buiten de school en begin je met het Sectortraject in de gekozen sector. Je wordt tijdens je stage begeleidt door een stagebegeleider van de school. Aan de hand van werkplannen en resultaten daarvan bekijken we samen wat je uitstroomprofiel wordt.

Certificaten en diploma

In het sectortraject krijg je de mogelijkheid om branchegerichte certificaten te behalen, bijvoorbeeld een certificaat vorkheftruckchauffeur, certificaat winkel-assistent enzovoort.

Een deel van de leerlingen is in staat om bij ons op school een Entree-diploma te behalen.  Dit gebeurt in samenwerking met het ROC Flevoland.

PrO Almere leid je op voor werk en als je de mogelijkheid hebt om een vervolgopleiding op een ROC te doen, wordt dit in de advisering meegenomen.

 

 

 


 

Je kunt tot en met je achttiende jaar bij ons op school blijven. Daarna ga je aan het werk. Soms is dit in combinatie met een opleiding. Naast deze doorstroommogelijkheid werken we steeds meer samen met allerlei organisaties om opleidingen te ontwikkelen. Dit doen we om jou kansen op de arbeidsmarkt verder te vergroten.

Het schooljaar 2016/2017 zijn er 209 branchegerichte certificaten behaald. Dit zijn certificaten voor werken in de logistiek, groenvoorziening, schoonmaak, winkel, enz. Naast deze certificaten zijn er 42 leerlingen die hun Entree diploma hebben gehaald.

39 Leerlingen zijn  van school gegaan met een baan, waarvan 5 leerlingen dit combineren met school.

Op weg naar werk

In alle leerjaren vinden coachingsgesprekken plaats met je mentor. In deze gesprekken bespreken we hoe het met je gaat, wat je vorderingen zijn en je plannen voor de toekomst. Dit alles houd je bij in je IOP (individueel ontwikkelingsplan). Twee keer per jaar bespreek je je IOP in een driehoeksgesprek met je ouders en je mentor.

Soms heb je meer begeleiding nodig. In samenspraak met jou, je ouders, de mentor en de zorgcoördinator of orthopedagoog wordt een passend begeleidingstraject gezocht.

Samenwerking met ouders/verzorgers

We vinden de samenwerking met ouders/verzorgers heel belangrijk. Als er iets is nemen we contact op en ouders kunnen ook altijd contact zoeken met de mentor. Wij vinden dat je met elkaar, jij als leerling, je ouders/verzorgers en je mentor/de school samen moeten zorgen dat het goed met je gaat op school en thuis.

Samenwerking met andere instanties

PrO Almere werkt samen met Stichting Arkemeijde. Zij verzorgen op alle locaties tussenschoolse en naschoolse dagbehandeling.

We vinden het heel belangrijk dat we de leerlingen goed kennen. De mentor speelt een grote rol in contacten met de leerlingen en de ouders. We zien dit ook terug in de beoordeling van onze mentoren. De leerlingen waardeerden hun mentor met een 8.

18+ groep

Sinds augustus 2013 zijn we gestart met een groep jongeren in de leeftijd 18 tot 27 jaar. Deze groep volgt een gericht traject naar werk en haalt indien mogelijk het Entree-diploma. In schooljaar 16-17 hebben 7 leerlingen hun Entree opleiding gehaald.

Lestijden

De lessen op PrO Almere zijn tussen 8.30 uur en 16.10 uur.

Toelating en aanmelding

Je kunt alleen terecht op PrO Almere als je een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs hebt.

We nodigen jou en je ouders van harte uit om een bezoek te brengen aan onze school tijdens de open avonden. Je kunt dan zelf ontdekken wat PrO Almere voor jou kan betekenen. Je kunt je tijdens deze avonden aanmelden.

De open avonden zijn op drie locaties;

  • Maandag 19 februari  op de Tom Poesstraat 2
  • Dinsdag 20 februari op de Koningsbeltstraat 4
  • Donderdag 22 februari op de J.S. Bachweg 7.
  • Alle open avonden duren van 19.30 uur tot 21.30 uur.