Hoe gaat het kiezen van een nieuwe school in zijn werk.

In Almere is het schooladvies bindend. Het onderwijstype staat vast. De keuze van de bijpassende school is vervolgens een zaak van ouders en leerlingen. Binnen landelijke spelregels hebben de scholen flink wat vrijheid om hun onderwijs in te richten. Daarover moeten ze zich wel verantwoorden. Brugjaren helpen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Onderbouw

Vmbo, havo en vwo kennen een onderbouw:

 • Één, twee of drie brugjaren
 • Overheid stelt minimumeisen
 • Lesinhoud met 58 kerndoelen

De Kernvakken omvatten:

 • Engelse taal
 • Geschiedenis en staatsinrichting
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Wiskunde
 • Natuur- en scheikunde
 • Biologie
 • Verzorging
 • Informatiekunde
 • Techniek
 • Lichamelijke opvoeding
 • Beeldende vorming
 • Muziek, drama en dans

Eisen

 • Lesstof van kerndoelen aanbieden
 • Goed voorbereiden op de bovenbouw
 • Zich verantwoorden tegenover de inspectie
 • Volgens schoolplan en schoolgids werken

Informatie bronnen

Algemene info over onderwijs: www.minocw.nl
Stapsgewijs naar onderwijsaanbod op maat: www.passendonderwijs.nl
Info over leerplicht, kwaliteitsbewakingen en kosten: enkele regels