Elk kind in Nederland moet naar school. In elk geval tot aan het negentiende levensjaar.

De leerplicht geldt vanaf het vijfde levensjaar. En houdt op in het schooljaar dat het kind zestien wordt. Of twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft gevolgd. Bijvoorbeeld als een kind al op zijn vierde naar school is gegaan. Leerplichtambtenaren houden in de gaten of kinderen spijbelen.

Na de leerplicht start de kwalificatieplicht. Jongeren kunnen dan gaan studeren. Aan een hogeschool of universiteit bijvoorbeeld. Of een scholingstraject volgen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze plicht duurt tot en met het schooljaar dat iemand achttien wordt. 

Gratis boeken

In Nederland zijn schoolboeken in het voortgezet onderwijs gratis. Voor andere zaken betalen ouders wel een bijdrage. Zoals een woordenboek of excursie. Al vergoedt de overheid een deel van die extra kosten. 

Voor lesboeken betalen ouders niets. Maar scholen vragen vaak wel een vergoeding voor extra materialen, werkweken en excursies. In het praktisch onderwijs van vmbo / lwoo kunnen daar nog andere kosten bijkomen. Voor werkkleding, gereedschappen en een verzekering bijvoorbeeld. 

Bijdrage overheid

Het kindgebonden budget compenseert voor een deel de kosten. En is verkrijgbaar via de Belastingdienst. De oude regeling volgens de Wet tegemoetkoming studiekosten is inmiddels grotendeels verdwenen.

Goed onderwijs

Het Nederlands onderwijs behoort tot de top van de wereld. Elke school levert daar op eigen wijze een bijdrage aan. Ook het voortgezet onderwijs in Almere.
Kwaliteitsbewaking hoort daar bij.

De Onderwijsinspectie biedt allerlei informatie over de kwaliteit van het Almeerse onderwijs. Onder meer in de vorm van kwaliteitskaarten: zeg maar de scores van de scholen. Deze en andere informatie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Ook de scholen doen een boekje open over hun resultaten. Die informatie staat op www.venstersvoorverantwoording.nl