Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Waarom moet er worden geloot?

Almere heeft voor iedere basisschoolleerling een passende plek in het voortgezet onderwijs. Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. Om dat te voorkomen, willen de scholen en de schoolbesturen in Almere dit beter verdelen. Na uitgebreid onderzoek in andere gemeenten is er besloten om bij de leerlingen die zich vanaf dit schooljaar aanmelden voor de brugklas te gaan werken met een lotingssysteem.   

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden via Digidoor?

Vanaf 1 januari is het formulier beschikbaar op de website www.digidoor.nl. Hierover ontvangt u als ouder bericht vanuit de basisschool van uw kind.

Waar vind ik het maximale aantal aanmeldingen voor een school?

Elke VO-school meldt voor 1 januari op de schooleigen website het juiste aantal leerlingen dat maximaal kan worden toegelaten.

Waarom moet mijn kind drie voorkeursscholen doorgeven?

Ieder kind geeft samen met zijn of haar ouders vóór 1 maart hun top 3 met favoriete middelbare scholen door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl. Dit formulier is vanaf 1 januari beschikbaar. Je kiest dus niet voor één, maar voor drie scholen. Dit klinkt een stuk spannender dan het is: in de meeste gevallen mogen kinderen gewoon naar de school van hun eerste keuze. Mocht het zo zijn dat er toch teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde richting binnen een VO-school, dan vindt er een loting onder alle aangemelde leerlingen plaats door een onafhankelijk notaris.

Wat gebeurt er als er te veel aanmeldingen zijn voor een VO-school?

Het kan zijn dat te veel leerlingen zich aanmelden voor een VO-school. De school zal dan bepalen voor welke afdeling(en) er geloot gaat worden. Een onafhankelijk notaris loot dan een aantal leerlingen uit. Deze worden zoveel mogelijk geplaatst op hun tweede voorkeursschool. De derde voorkeur is gegarandeerd. Uiterlijk 28 april ontvangt uw kind een bevestiging van inschrijving van zijn of haar nieuwe VO-school.

Wat gebeurt er als mijn kind wordt uitgeloot voor zijn/haar eerste voorkeursschool?

In de meeste gevallen mogen kinderen gewoon naar de school van hun eerste keuze. Mocht het zo zijn dat er toch te veel inschrijvingen zijn voor een VO-school, dan vindt er een loting plaats door een onafhankelijk notaris. Een onafhankelijk notaris loot dan een aantal leerlingen uit. Iedereen doet zijn uiterste best om de leerlingen die uitgeloot zijn te plaatsen op hun tweede voorkeursschool. De derde voorkeursschool is gegarandeerd.

Mag een school leerlingen uitloten voor een bepaalde richting als zij het maximaal aantal leerlingen zoals aangegeven op hun website nog niet hebben bereikt?

Nee, dat mag niet. Alleen als er zich in totaal meer leerlingen aanmelden dan een school vooraf heeft opgegeven, mag een school zelf bepalen binnen welke richting(en) zij gaat loten. 

Wat gebeurt er als ik maar één voorkeursschool doorgeef voor mijn kind?

Indien u uw kind slechts voor één voorkeursschool heeft aangemeld en uw kind wordt uitgeloot, dan wordt uw kind (nog) niet op een school geplaatst. Uw kind ontvangt een brief met hierin de VO-scholen waarvoor op dat moment nog kan worden ingeschreven. Het kan zijn dat andere voorkeursscholen dan geen plek meer hebben. Om teleurstellingen te voorkomen geeft u daarom direct drie voorkeursscholen op. 

Wat gebeurt er als ik bij mijn drie keuzes een school doorgeef die niet het niveau aanbiedt dat past bij het geadviseerde niveau van mijn kind?

Als u binnen uw top 3 een school doorgeeft die niet het niveau aanbiedt dat uw kind is geadviseerd dan kan de school uw kind niet plaatsen. En dus is uw keuze geen geldige keuze. Als uw kind uitgeloot wordt kan het daardoor zijn dat er geen andere school binnen uw top 3 is die uw kind kan plaatsen. Uw kind ontvangt dan een brief met hierin de VO-scholen waarvoor op dat moment nog kan worden ingeschreven. Om teleurstelling te voorkomen vragen we u daarom om binnen uw top 3 rekening te houden met het niveau van de school en het geadviseerde niveau van uw kind.

Wat gebeurt er als mijn kind een hoger niveau krijgt door heroverweging na de eindtoets?

De basisschool bepaalt het schoolniveau dat het beste bij een leerling past. Eind april doen alle groep-8 leerlingen een eindtoets. Als uw kind deze eindtoets beter maakt dan verwacht, dan kijkt de basisschool of het gekozen schoolniveau nog steeds de beste keuze is. Het is mogelijk dat de school uw kind op een hoger niveau indeelt, een lager niveau is niet mogelijk. Dit noemen we een heroverweging. Uw kind kan op dezelfde school geplaatst worden op een hoger niveau. Gaat uw voorkeur bij een hoger niveau uit naar een andere school dan aangegeven in jullie top 3? Dan kunt u een extra voorkeursschool opgeven via het aanmeldformulier (onder het kopje ‘heroverweging’) op de website www.digidoor.nl.

Wat moet ik doen als mijn kind een advies speciaal onderwijs voor PrO heeft? Moeten we hem/haar ook voor drie scholen aanmelden?

Nee, dat is niet nodig. Deze leerlingen vallen buiten deze regeling. Als uw kind een advies voor speciaal voortgezet onderwijs of PrO heeft, dan hoeft u maar één school op te geven.

Mijn kind gaat naar Aventurijn of Nautilus. Moeten we hem/haar ook voor drie scholen aanmelden?

Nee, een kind wordt namelijk in overleg geplaatst bij Aventurijn of Nautilus. Aventurijn of Nautilus invullen via het formulier van Digidoor is voldoende.

De broer/zus van mijn kind zit al op een bepaalde VO-school. Heeft mijn kind dan voorrang?

Ja. In het geval van loting worden broers/zussen niet meegenomen in de loting. Wel vragen we u als ouder om in totaal drie voorkeursscholen in te vullen, dit is helaas nodig voor het systeem en is niet van invloed op de plaatsing.

Mijn kind volgt Montessori of Dalton onderwijs. Krijgt hij of zij voorkeur bij de middelbare school met Montessori of Dalton onderwijs?

Ja. In het geval van loting worden de leerlingen niet meegenomen in de loting. Wel vragen we u als ouder om in totaal drie voorkeursscholen in te vullen, dit is helaas nodig voor het systeem en is niet van invloed op de plaatsing.

Wat als mijn kind niet op een basisschool in Almere zit?

U kunt in dat geval contact opnemen met de administratie van de middelbare school van uw keuze. Zij maken voor u een inlogaccount aan in Digidoor en de inloggegevens ontvangt u per mail. Vervolgens kunt u het formulier invullen met de school van uw eerste keuze als eerstgenoemde. Wel vragen we u om ook twee andere scholen in te vullen.