Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Waarom moet er worden geloot?

Almere heeft voor iedere basisschoolleerling een passende plek in het voortgezet onderwijs. Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. Om dat te voorkomen, willen de scholen en de schoolbesturen in Almere dit beter verdelen. Na uitgebreid onderzoek in andere gemeenten is er besloten om bij de leerlingen die zich vanaf dit schooljaar aanmelden voor de brugklas te gaan werken met een lotingssysteem.   

Waarom moet mijn kind drie voorkeursscholen doorgeven?

Ieder kind geeft samen met zijn of haar ouders vóór 1 maart hun top 3 met favoriete middelbare scholen door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl. Dit formulier is vanaf 1 januari beschikbaar. Je kiest dus niet voor één, maar voor drie scholen. Dit klinkt een stuk spannender dan het is: in de meeste gevallen mogen kinderen gewoon naar de school van hun eerste keuze. Mocht het zo zijn dat er toch teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde richting binnen een VO-school, dan vindt er een loting onder alle aangemelde leerlingen plaats door een onafhankelijk notaris.

Wat gebeurt er als er te veel aanmeldingen zijn voor een richting binnen een VO-school?

Het kan zijn dat te veel leerlingen zich aanmelden voor een bepaalde richting binnen een VO-school. Een onafhankelijk notaris loot dan een aantal leerlingen uit. Deze worden zoveel mogelijk geplaatst op hun tweede voorkeursschool. De derde voorkeur is gegarandeerd. Uiterlijk 28 april ontvangt uw kind een bevestiging van inschrijving van zijn of haar nieuwe VO-school.

Mag een school leerlingen uitloten voor een bepaalde richting als zij het maximaal aantal leerlingen zoals aangegeven op hun website nog niet hebben bereikt?

Nee, dat mag niet. Alleen als er zich in totaal meer leerlingen aanmelden dan een school vooraf heeft opgegeven, mag een school zelf bepalen binnen welke richting(en) zij gaat loten. 

Wat gebeurt er als mijn kind wordt uitgeloot voor zijn/haar eerste voorkeursschool?

In de meeste gevallen mogen kinderen gewoon naar de school van hun eerste keuze. Mocht het zo zijn dat er toch te veel inschrijvingen zijn voor een bepaalde richting binnen een VO-school, dan vindt er een loting plaats door een onafhankelijk notaris. Een onafhankelijk notaris loot dan een aantal leerlingen uit. Iedereen doet zijn uiterste best om de leerlingen die uitgeloot zijn te plaatsen op hun tweede voorkeursschool. De derde voorkeursschool is gegarandeerd.

Wat gebeurt er als ik maar één voorkeursschool doorgeef voor mijn kind?

Indien u uw kind slechts voor één voorkeursschool heeft aangemeld en uw kind wordt uitgeloot, dan wordt uw kind (nog) niet op een school geplaatst. Uw kind ontvangt een brief met hierin de VO-scholen waarvoor op dat moment nog kan worden ingeschreven. Het kan zijn dat andere voorkeursscholen dan geen plek meer hebben. Om teleurstellingen te voorkomen geeft u daarom direct drie voorkeursscholen op. 

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden via Digidoor?

Vanaf 1 januari is het formulier beschikbaar. Hierover ontvangt u als ouder bericht vanuit de basisschool van uw kind.

Wat gebeurt er als mijn kind een hoger niveau krijgt door heroverweging na de eindtoets?

De basisschool bepaalt het schoolniveau dat het beste bij een leerling past. Eind april doen alle groep-8 leerlingen een eindtoets. Als uw kind deze eindtoets beter maakt dan verwacht, dan kijkt de basisschool of het gekozen schoolniveau nog steeds de beste keuze is. Het is mogelijk dat de school uw kind op een hoger niveau indeelt, een lager niveau is niet mogelijk. Dit noemen we een heroverweging. Uw kind kan op dezelfde school geplaatst worden op een hoger niveau. Gaat uw voorkeur bij een hoger niveau uit naar een andere school dan aangegeven in jullie top 3? Dan kunt u een extra voorkeursschool opgeven via het aanmeldformulier (onder het kopje ‘heroverweging’) op de website www.digidoor.nl.

Vanaf wanneer kan ik vinden hoeveel plaatsen er per afdeling van een middelbare school zijn?

Voor 1 januari moeten de scholen voor voortgezet onderwijs deze gegevens plaatsen op hun website.

Mijn kind gaat naar Praktijkonderwijs. Moeten we hem/haar ook voor drie scholen aanmelden?

Nee, dat is niet nodig. Uw kind wordt namelijk in overleg geplaatst bij Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs invullen via het formulier van Digidoor is voldoende.

Mijn kind gaat naar Aventurijn of Nautilus. Moeten we hem/haar ook voor drie scholen aanmelden?

Nee, een kind wordt namelijk in overleg geplaatst bij Aventurijn of Nautilus. Aventurijn of Nautilus invullen via het formulier van Digidoor is voldoende.

De broer/zus van mijn kind zit al op een bepaalde VO-school. Heeft mijn kind dan voorrang?

Ja. In het geval van loting worden broers/zussen niet meegenomen in de loting. Wel vragen we u als ouder om in totaal drie voorkeursscholen in te vullen, dit is helaas nodig voor het systeem en is niet van invloed op de plaatsing.

Mijn kind volgt Montessori of Dalton onderwijs. Krijgt hij of zij voorkeur bij de middelbare school met Montessori of Dalton onderwijs?

Ja. In het geval van loting worden de leerlingen niet meegenomen in de loting. Wel vragen we u als ouder om in totaal drie voorkeursscholen in te vullen, dit is helaas nodig voor het systeem en is niet van invloed op de plaatsing.