Regulering leerlingenstroom

Almere heeft voor iedere basisschoolleerling een passende plek in het voortgezet onderwijs. Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. Om dat te voorkomen, willen de scholen en de schoolbesturen in Almere dit beter verdelen.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Ieder kind geeft samen met zijn of haar ouders tussen 25 maart en 31 maart de top 3 met favoriete middelbare scholen door via een aanmeldformulier op de website van Digidoor. Je kiest dus niet voor één, maar voor drie scholen. Meestal gaan kinderen gewoon naar de school van hun eerste keuze. Mocht het zo zijn dat er toch te veel inschrijvingen zijn voor een VO-school, dan vindt er een loting plaats onder alle ingeschreven leerlingen door een onafhankelijk notaris. 

Te veel leerlingen hebben zich aangemeld, en nu?

Het kan zijn dat te veel leerlingen zich aanmelden voor een VO-school. Een onafhankelijk notaris loot dan een aantal leerlingen uit. We doen ons best om deze leerlingen te plaatsen op hun tweede voorkeursschool. Lukt ook dit niet, dan is de derde voorkeur gegarandeerd. Eind mei ontvangt uw kind een bevestiging van inschrijving van zijn of haar nieuwe VO-school. 

Waarom een top 3?

Hoewel de kans groot is dat uw kind gewoon een plek krijgt op zijn of haar eerste schoolkeuze, is het belangrijk om wél een top 3 op te geven. Als uw kind toch wordt uitgeloot en slechts voor één voorkeursschool is aangemeld, dan wordt uw kind (nog) niet op een andere school geplaatst. Uw kind ontvangt dan eerst een brief met hierin de VO-scholen waarvoor op dat moment nog kan worden ingeschreven. Het kan zijn dat andere voorkeursscholen dan geen plek meer hebben. Om teleurstellingen te voorkomen geeft u daarom direct drie voorkeursscholen op. 

Goede voorlichting helpt!

Om een goede keuze te maken voor drie voorkeursscholen bieden we in Almere voldoende informatie en voorlichting aan. In september kunt u digitaal met alle VO-scholen kennismaken via Kies je school in Almere. Daarnaast bieden de VO-scholen in november en december informatieavonden aan voor ouders en kinderen. In januari en februari vinden de open dagen van alle VO-scholen plaats. Meer informatie vindt u op de websites van de VO-scholen.


Bekijk hier de veelgestelde vragen
 

> Of bekijk deze video waarin Hubert Roza, rector Arte College en voorzitter DOVOA, uitlegt hoe het proces van aanmelden afgelopen jaar ging.